Regulamin

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „SASANKA” w Świnoujściu
ul. M. Konopnickiej 17, 72 - 600 Świnoujście
tel. 91 382 58 00, fax. 91 321 06 51
NIP 855 - 11- 26 - 072, REGON 810914670
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.krus.swi.pl

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacje pobytu można dokonać poprzez:

 1. Wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Centrum w formie elektronicznej
 2. Przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
 3. Telefonicznie,
 4. Osobiście - pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Centrum.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który powinien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Centrum rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 10 dni roboczych. Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Centrum w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub gotówki. Płatność jest rozliczana rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą VAT.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego CRR KRUS "Sasanka". Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego CRR KRUS "Sasanka" w Świnoujściu. Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Szczecinie
NR R-KU 49 1130 1176 0022 2136 2420 0002
swift code GOSKPLPW

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Centrum okres rozliczeniiowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w ośrodku jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyty i usługi w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.

W uzasadnionych przypadkach Centrum zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa o wcześniejsze uiszczenie należności za wykonane usługi hotelowe.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i dokumentowanych przez Gości pisemnie.

 1. Warunki anulowania rezerwacji
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
  1. na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem - pełny zwrot kwoty zadatku
  2. 7-13 dni przed planowanym przyjazdem - Gość traci 50% zadatku
  3. 6 dni przed planowanym przyjazdem - Gość traci 100% zadatku
  4. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą z rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
   Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondecyjny Gościa. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.
 2. Skrócenie pobytu
  Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 3. Dane Osobowe
  Zgodnie z art. 13 -15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CRR KRUS „Sasanka” z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście;
  2. Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji pokoju, realizacji usługi pobytowej oraz wystawienia rachunku, na podstawie art.6 ust.1 pkt a/b/c/d/e RODO;
  3. odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie upoważnione z mocy prawa podmioty.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi pobytowej oraz przekazywania dokumentacji właściwym organom statystycznym i podatkowym.
  5. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie rezerwacji oraz realizacji usługi.
  8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Niniejszym osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Centrum.
  11. Szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności danych osobowych, dotyczące zakresu zbieranych danych, przetwarzania danych osobowych, praw Właścicieli danych. Polityka dostępna jest na stronie www.krus.swi.pl
 4. Akceptacja Regulaminu
  Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 10.00.

Podane w cennikach Centrum ceny są cenami brutto.

Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.

Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pobytu z przyczyn od niego niezależnych, przy czym zmiana taka nastąpić może jedynie w drodze pisemnej. Jeśli klient indywidualny zawiadomiony pisemnie o zmianie warunków pobytu nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Centrum przyjmuje, że zaakceptowano zmienione warunki uczestnictwa.

W przypadku pobytów objętych ceną pakietową (np. pobyt rehabilitacyjny, sylwestrowy, długi weekend itp.) niewykorzystane przez klienta indywidualnego świadczenia nie jest podstawą do obniżenia odpłatności za pobyt lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

Serdecznie zapraszamy

certyfikaty
bip