Polityka prywatności

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

certyfikaty
bip