Informacja dla pacjentów KRUS

Informacja dla Pacjenta ze skierowaniem KRUS

Nalezy ze sobą zabrać:

 1. Skierowanie na leczenie rehabilitacyjne, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza KRUS w określonym turnusie, potwierdzone przez lekarza orzecznika Kasy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby skierowanej na turnus rehabilitacyjny.
 3. Aktualne wyniki badań, mające związek z leczonym rehabilitacyjnie schorzeniem oraz chorobach współistniejących.
 4. Leki przyjmowane na stałe.
 5. Dres, obuwie sportowe, klapki na basen, strój kąpielowy, czepek, przybory toaletowe.

Przyjazdy i wyjazdy:

 1. Rozpoczęcie pobytu rehabilitacyjnego następuje w wyznaczonym na skierowaniu dniu od godziny 07:00 (pobyt rozpoczyna się śniadaniem).
 2. Zakończenie leczenia rehabilitacyjnego oraz wyjazd następuje do godziny 22:00 ostatniego dnia pobytu (pobyt kończy się kolacją).
 3. Wcześniejsze przyjazdy (np. dzień wcześniej) są możliwe tylko w ramach posiadanych wolnych miejsc i wiążą się z wniesieniem opłaty za pobyt hotelowy (zgodnie z obowiązującym w Regulaminie Organizacyjnym cennikiem). Istnieje możliwość przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia turnusu. Po godzinie 03:00 nocleg jest bezpłatny.
 4. Kwaterowanie odbywa się w dniu przyjazdu określonym w skierowaniu z KRUS.

CRR KRUS „Sasanka” zapewnia:

 1. Miejsca wszystkim kuracjuszom, posiadającym skierowanie w ramach KRUS na turnus określony w skierowaniu.
 2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.
  • Istnieje możliwość dopłaty do podwyższonego standardu wyżywienia.
 3. Wstępne badanie lekarskie, w ciągu 48 godzin od momentu przyjazdu.
 4. Całodobową opiekę medyczną.
 5. Nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie - w okresie całego pobytu, przez 6 dni w tygodniu ( z wyłączeniem dnia przyjazdu, wyjazdu, dni wolnych i świąt) zlecone przez lekarza, zgodnie ze schorzeniem będącym podstawą do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 6. Możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów płatnych.
 7. Badanie kontrolne lekarskie oraz końcowe w ostatnich dniach pobytu.
 8. Posiłki dietetyczne - zależne od stanu zdrowia – poprzedzone konsultacją z lekarzem prowadzącym.
 9. Leki ratujące życie i na wypadek nagłego zachorowania.
 10. Kartę leczenia w zakładzie rehabilitacyjnym.

Zabiegi:

 1. Zabiegi zlecane są przez lekarzy prowadzących i dostosowane do schorzeń będących podstawą skierowania do sanatorium.
 2. Zabiegi wykonywane są na terenie CRR KRUS „Sasanka”.
 3. Realizacja zabiegów obowiązkowa- zgodnie z indywidulanym planem zabiegów.
 4. Pacjent, który nie realizuje zleconych i zaplanowanych zabiegów zostanie obciążony kosztami w wysokości 10 zł za każdy niewykonany z winy Pacjenta zabieg.

Dodatkowe usługi:

 1. Wokół Centrum dostępne są płatne miejsca postojowe oraz miejsce do grillowania.
 2. W każdym pokoju znajdują się: telewizor, lodówka, telefon, szklanki, ręczniki. Czajnik dostępny na korytarzu.
 3. Basen dostępny bezpłatnie, w godzinach wyznaczonych przez Centrum.
 4. W pokojach dostępny jest Internet wi – fi oraz biblioteczka.

Opłaty ponoszone przez Kuracjuszy:

 1. Opłata uzdrowiskowa – zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świnoujście, za każdy zrealizowany dzień pobytu.
 2. Opłata za miejsce parkingowe – zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Opłata za indywidualny udział w imprezach fakultatywnych.
 4. W przypadku:
  • późniejszego przyjazdu na turnus
  • skrócenia okresu pobytu w CRR KRUS „Sasanka” w Świnoujściu - z przyczyn niezależnych od Centrum – Kuracjusz zobowiązany jest wnieść opłatę za każdą dobę skrócenia pobytu (przepustka, wcześniejszy wyjazd z przyczyn losowych, osobistych lub dyscyplinarnych) w wysokości:
   • Pacjent ze skierowaniem z KRUS – 89,90 PLN
   • Opiekun Pacjenta małoletniego ze skierowaniem z KRUS – 112,50 PLN
 5. Każdy Kuracjusz jest zobowiązany podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Centrum.

Późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy, przepustki:

 1. Wyjazdy na przepustkę lub skrócenia pobytu w CRR KRUS „Sasanka” są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego lub kierownika Działu Medycznego.
 2. W przypadku skrócenia okresu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w CRR KRUS „Sasanka” w Świnoujściu z przyczyn niezależnych od Centrum - opłata za każdą dobę skrócenia pobytu (późniejszy przyjazd, przepustka, wcześniejszy wyjazd) - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego.
certyfikaty
bip