Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "Sasanka" wita

Procedura bezpieczeństwa higienicznego

Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie zaleceń

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO

 1. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz. 964) warunkiem skorzystania z usług CRR, tym z rehabilitacji w systemie stacjonarnym bądź ambulatoryjnym jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunki SARS-CoV-2 z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej. Test przesiewowy – nie genetyczny. Koszt testu pomiędzy 50 -130 zł.
 2. Centrum zwróci koszt wykonania testu Gościom/Pacjentom których pobyty trwają powyżej 7 dni, na postawie okazanego paragonu. DOTYCZY TYLKO POBYTÓW KOMERCYJNYCH.

Dla Państwa i naszego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

 1. W miarę możliwości należy zachowywać bezpieczną odległość od innych osób – przynajmniej 1,5 m.
 2. W dniu przyjazdu każdy Pacjent/Gość zobowiązany jest do: wypełnienia ankiety epidemiologicznej, zmierzenia temperatury, umycia i dezynfekcji rąk.
 3. Dla bezpieczeństwa wszyscy Pacjenci i Goście proszeni są o używanie maseczek w ciągach komunikacyjnych, windach i poczekalniach, w drodze na zabiegi czy do jadalni.
 4. Jeżeli wystąpi u Państwa złe samopoczucie, wysoka gorączka (powyżej 38˚) lub duszność proszę o założenie maseczki i kontakt z dyżurką pielęgniarek.
 5. Pokoje są sprzątane tylko na Państwa wyraźne życzenie – należy wywiesić komunikat na zewnętrznej klamce drzwi. Regularnie odbywa się dezynfekcja poręczy, klamek, wind oraz innych pomieszczeń – zgodnie z wytycznymi PPIS. Zaleca się częste wietrzenie pokoi.
 6. Na zabiegi rehabilitacyjne, do dyżurki pielęgniarskiej czy lekarza umawiamy się telefonicznie i zgłaszamy o wyznaczonej godzinie. Nie zaleca się przebywania grupy w kolejkach pod gabinetami.
 7. W każdym pokoju znajduje się mydło antybakteryjne, a w ciągach komunikacyjnych oraz miejscach zbiorowego pobytu wystawiono środki do dezynfekcji.
 8. Przed zabiegami i posiłkami należy umyć i zdezynfekować dłonie zgodnie z instrukcją dostępną w miejscu ulokowania dozownika na środki dezynfekcyjne.
 9. W okresie stanu epidemii nie organizuje się wycieczek, spotkań, integracji.
 10. Obowiązuje zakaz wejścia na teren Centrum osób postronnych.
 11. Zabiegi, rehabilitacja i rekreacja w basenie, organizacja posiłków w jadalni – realizowane będą zgodnie z bieżącymi wytycznymi PPIS.

                                                                                               Anna Wawrzynkiewicz

                                                                                                          dyrektor

certyfikaty
bip