Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "Sasanka" wita

Procedura bezpieczeństwa higienicznego

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 336) warunkiem skorzystania z oferty CRR jest:

 

W systemie stacjonarnym bądź ambulatoryjnym w rehabilitacji leczniczej KRUS

posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem przyjazdu do Centrum. Test jest finansowany ze środków publicznych.

 

W pobytach indywidulanych pełnopłatnych

warunkiem rozpoczęcia pobytu jest posiadanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed terminem przyjazdu lub zaszczepienie się i okazanie w/w zaświadczeń w momencie przyjazdu. 
Wystarczy test przesiewowy na obecność IgM (immunoglobuliny M). Test certyfikowany, negatywny, imienny.
Pozytywny wynik testu będzie skutkował nieprzyjęciem Gościa/Pacjenta na pobyt w Centrum, bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku i poniesionych kosztów. 
Centrum zwróci koszt wykonania testu Gościom/Pacjentom, których pobyty trwają powyżej 7 dni na postawie okazanego paragonu. Koszt testu pomiędzy 50 - 100 zł.  DOTYCZY TYLKO POYTÓW KOMERCYJNYCH.  

Ponadto dla Państwa i naszego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

 1. W miarę możliwości należy zachowywać bezpieczną odległość od innych osób – przynajmniej 1,5 m.
 2. W dniu przyjazdu każdy Pacjent/Gość zobowiązany jest do: wypełnienia ankiety epidemiologicznej, zmierzenia temperatury, umycia i dezynfekcji rąk.
 3. Dla bezpieczeństwa wszyscy Pacjenci i Goście proszeni są o używanie maseczek w ciągach komunikacyjnych, windach i poczekalniach, w drodze na zabiegi czy do jadalni.
 4. Jeżeli wystąpi u Państwa złe samopoczucie, wysoka gorączka (powyżej 38˚) lub duszność proszę o założenie maseczki i kontakt z dyżurką pielęgniarek.
 5. Pokoje są sprzątane tylko na Państwa wyraźne życzenie – należy wywiesić komunikat na zewnętrznej klamce drzwi. Regularnie odbywa się dezynfekcja poręczy, klamek, wind oraz innych pomieszczeń – zgodnie z wytycznymi PPIS. Zaleca się częste wietrzenie pokoi.
 6. Na zabiegi rehabilitacyjne, do dyżurki pielęgniarskiej czy lekarza umawiamy się telefonicznie i zgłaszamy o wyznaczonej godzinie. Nie zaleca się przebywania grupy w kolejkach pod gabinetami.
 7. W każdym pokoju znajduje się mydło antybakteryjne, a w ciągach komunikacyjnych oraz miejscach zbiorowego pobytu wystawiono środki do dezynfekcji.
 8. Przed zabiegami i posiłkami należy umyć i zdezynfekować dłonie zgodnie z instrukcją dostępną w miejscu ulokowania dozownika na środki dezynfekcyjne.
 9. W okresie stanu epidemii nie organizuje się wycieczek, spotkań, integracji.
 10. Obowiązuje zakaz wejścia na teren Centrum osób postronnych.
 11. Zabiegi, rehabilitacja i rekreacja w basenie, organizacja posiłków w jadalni – realizowane będą zgodnie z bieżącymi wytycznymi PPIS.                                                                               

Życzymy udanego i bezpiecznego pobytu

                                                                                               Anna Wawrzynkiewicz

                                                                                                          dyrektor

certyfikaty
bip