• Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu
  • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sasanka w Świnoujściu

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

certyfikaty

 

 

 

Regulamin PDF Drukuj Email
I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacje pobytu można dokonać poprzez:
  1. Wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Centrum w formie elektronicznej
  2. Przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
  3. Telefonicznie,
  4. Osobiście - pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Centrum.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer fkasu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który powinien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Centrum rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 10 dni roboczych.

Zadatek o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz Centrum w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub gotówki.

Płatność jest rozliczana rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego CRR KRUS "Sasanka".

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego CRR KRUS "Sasanka" w Świnoujściu
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Szczecinie
NR R-KU 49 1130 1176 0022 2136 2420 0002
swift code GOSKPLPW

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Centrum okres rozliczeniiowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w ośrodku jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyty i usługi w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.

W uzasadnionych przypadkach Centrum zastrzego sobie prawo do wystapienia z prośbą do Gościa o wcześniejsze uiszczenie należności za wykonane usługi hotelowe.

 

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gości pisemnie.

A. Warunki anulowania rezerwacji

W przypadku rezygnacji z zarezerwaowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

1) na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem - pełny zwrot kwoty zadatku

2) 7-13 dni przed planowanym przyjazdem - Gość traci 50% zadatku

3) 6 dni przed planowanym  przyjazdem - Gość traci 100% zadatku

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą z rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystapi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondecyjny Gościa.

Anluowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.

B. Skrócenie pobytu

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji przez Centrum osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na uiszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

D. Akceptacja Regulaminu

Dokonanie rezerwacji oznaczna akceptację regulaminu.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 10.00.

Podane w cennikach Centrum ceny są cenami brutto.

Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Rechunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.

Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pobytu z przyczyn od niego niezależnych, przy czym zmiana taka nastąpić może jedynie w drodze pisemnej. Jeśli klient indywidualny zawiadomiony pisemnie o zmianie warunków pobytu nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, Centrum przyjmuje, że zaakceptowano zmienione warunk uczestnictwa.

W przypadku pobytów objętych ceną pakietową (np. pobyt rehabilitacyjny, sylwestrowy, długi weekend itp.) niewykorzystane przez klienta indywidualnego świadczenia nie jest podstawą do obniżenia odpłatności za pobyt lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

 

Wizyt dzisiaj:56
Wizyt wczoraj:122
Wizyt razem:345135
Odsłon dzisiaj:121
Odsłon wczoraj:512
Odsłon razem:1402590
Statystyki od:2009-10-18

Copyright © 2014
CRR KRUS "Sasanka" w Świnoujściu
Wszelkie prawa zastrzeżone
All rights reserved